Typ měření

Rozlišujeme tři typy měření:
A – průběhové měření s možností zaručeného dálkového přenosu odečtených dat standardně u odběrů nad 2.100 Mwh/rok,
B – průběhové měření bez dálkového přenosu dat u odběrů 2.100 až 52.000 Mwh/rok,
C – neprůběhové měření bez dálkového přenosu dat, u odběrů 0 až 2.100 Mwh/rok.