Určená osoba

Jakákoliv žijící fyzická osoba, kterou účastník určí ve smlouvě jako příjemce dávek z DPS nebo penzijního připojištění v případě jeho úmrtí.