Hypotéka – ANO či NE

S potřebou zajištění vlastního bydlení se dříve či později zabývá každý člověk. Abraham Harold Maslow, americký psycholog, který v roce 1943 sestavil základní hierarchii potřeb, umístil potřebu bezpečí a jistoty, která v sobě zahrnuje právě potřebu bydlení, hned na druhé místo za fyziologickými potřebami (jídla, vody, vzduchu). Každý jedinec, který je postaven před řešení této potřeby, musí zvážit své současné, ale i budoucí možnosti.

Finanční hledisko řešení vlastního bydlení bývá limitujícím faktorem, který tzv. „svazuje ruce“ při jeho plánování a vlastní realizaci. Jedinec, který řeší potřebu bydlení, se může rozhodnout mezi nájemním či vlastním bydlením. Nájemné bydlení je, co se týče počáteční investice, nejlevnější, ale z dlouhodobého hlediska se nemusí jevit jako ideální. Nájemné ve státních bytech se neustále zvyšuje, v soukromém sektoru je situace obdobná. Pokud se zájemce rozhodne pro druhou možnost – vlastní bydlení, je postaven před nelehký úkol spočívající v zajištění finančních zdrojů na jeho realizaci.

Žijeme v době, která je ovlivněna ekonomickou krizí, nezaměstnaností, krachujícími podniky, snižujícími se reálnými příjmy. Málo kdo si v této době může dovolit pořídit vlastní bydlení, jehož cena se pohybuje v řádech statisíců až milionů korun ze svých vlastních zdrojů.

Bankovní trh nabízí mnoho způsobů financování bydlení. Nejčastěji využívanou formou jsou hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Některé bankovní instituce nabízejí nízkou úrokovou míru, jiné se liší podmínkami jeho poskytnutí, rozdíl je v době splácení, v poplatku za poskytnutí úvěru, některé se mohou splatit najednou bez sankcí a mnoho dalších odlišností dělají trh s hypotečními úvěry nepřehledným. Vzhledem k tomu, že se téměř vždy jedná o dlouhodobou investici, tak by se každý člověk, který se rozhodne k tomuto způsobu financování, měl podrobně seznámit s jeho možnostmi, zhodnotit nejen celkové finanční prostředky, které zaplatí bance, ale také zvážit možnost dřívějšího splacení úvěru bez poplatku, či zhodnotit dlouhodobě své plynoucí příjmy, reálné náklady na každodenní život, které jsou ovlivněny makroekonomickými ukazateli a dalšími aspekty, jako je ztráta zaměstnání či nenadálá nemoc.

S těmito zákoutími, které nás provázejí při výběru té naší „správné“ hypotéky, nám může hodně usnadnit práci a čas internetový server cms.fsas.eu , který se specializuje na finanční produkty a se správným výběrem Vám pomůže.

  hypotéka   Srovnat hypotéky