Vláda schválila lepší postavení klientů spotřebitelských úvěrů

Novela zavádí například možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní bez sankce, zakazuje používání směnek a šeků či volání na předražené telefonní linky. Dále upravuje podmínky pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) úvěru, což by pomohlo k co možná největší vypovídající schopnosti a srovnatelnosti RPSN u spotřebitelských úvěrů.

Tento návrh reagoval na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na českém trhu spotřebitelských úvěrů dochází. Cílem je posílit postavení spotřebitelů a udání principů odpovědného úvěrování.

Dle návrhu bude nově věřitel moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud mu bude zřejmé, že klient bude schopen úvěr splácet. Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny až potom, co předloží spotřebiteli vyrozumění své zprostředkovatelské činnosti.

Za porušení tohoto zákona bude moci Česká národní banka a Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 20 milionů Kč. Lidé si mohou na případné porušení pravidel stěžovat u finančního arbitra.

Spočítejte si na naší úvěrové kalkulačce, jestli za váš úvěr neplatíte zbytečně vysoké splátky.