Jak se budou prostředky zhodnocovat?

Při uzavírání smlouvy s penzijní společností volí účastník i investiční strategii, tedy určuje, kam mají být prostředky účastníka umisťovány na kapitálovém trhu. Penzijní společnosti (nebo jejich zprostředkovatelé) jsou povinny při uzavírání smlouvy zjistit investiční profil účastníka vyplněním investičního dotazníku a podle výsledku doporučit, jakou investiční strategii zvolit. Penzijní společnosti povinně nabízejí čtyři fondy (dynamický, vyvážený, konzervativní a státních dluhopisů), lišící se investičními limity, strukturou spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem. 

Další často kladené otázky