Je pro mě vstup do II. pilíře výhodný?

Obecně se dá říci, že II. pilíř je výhodnější spíše pro mladší občany, kteří si mohou spořit déle, a pro občany s nadprůměrným příjmem. Důchodová kalkulačka je modelem založeným na určitých předpokladech vývoje mnoha ukazatelů. Nikdo přesně neví, jak se bude 30 let vyvíjet inflace či produktivita práce. Další často kladené otázky Porovnejte důchodové spoření… Pokračovat ve čtení Je pro mě vstup do II. pilíře výhodný?

Jak se bude týkat prostředků účastníka z II. pilíře případná exekuce?

Prostředky účastníka důchodového spoření nelze postihnout exekucí po dobu tzv. spořící fáze. Jinými slovy v důchodových fondech spravovaných penzijními společnostmi nelze prostředky účastníka postihnout exekucí. V tzv. výplatní fázi, kdy je důchod vyplácen pojišťovnou na základě pojistné smlouvy, lze provést exekuci přikázáním pohledávky, Jednotlivé splatné splátky důchodu, které pojišťovna vyplácí, do exekuce do výše částky… Pokračovat ve čtení Jak se bude týkat prostředků účastníka z II. pilíře případná exekuce?

Může se dobrovolný plátce důchodového pojištění účastnit II. pilíře?

Jsou to osoby evidované na Úřadu práce, studenti, osoby výdělečně činné v cizině, dobrovolníci podle zvláštního předpisu, osoby pracující v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, osoby vykonávající funkci poslance EU nebo osoby pobývající v cizině s manželem, který působí v diplomatických službách ČR. I tyto osoby mohou vstoupit do II. pilíře důchodové reformy a stát… Pokračovat ve čtení Může se dobrovolný plátce důchodového pojištění účastnit II. pilíře?

Co dělat při změně zaměstnání?

Při změně zaměstnání nemusí účastník důchodového spoření tuto skutečnost oznamovat ani správci CRS, ani penzijní společnosti, se kterou má uzavřenou smlouvu. Je ale povinen novému zaměstnavateli oznámit, že je účastníkem důchodového spoření, aby i tento nový zaměstnavatel mohl plnit povinnosti, které mu z toho vyplývají, např. snížený odvod pojistného na důchodové pojištění, odvod sraženého pojistného… Pokračovat ve čtení Co dělat při změně zaměstnání?

Existuje zvláštní režim pro poživatele invalidního důchodu III. stupně?

Účastník důchodového spoření – invalida, kterému zanikne nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dosažením 65 let věku (případně dosažením důchodového věku), má možnost zvolit si starobní důchod z I. pilíře ve výši dosavadního invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, tedy nezkrácený z důvodu účasti na důchodovém spoření. Podmínkou je převedení 60 % z… Pokračovat ve čtení Existuje zvláštní režim pro poživatele invalidního důchodu III. stupně?

Co se stane s důchodovým spořením při ztrátě příjmu?

Ztráta zaměstnání, mateřská dovolená, dlouhodobý pobyt v cizině, dlouhodobá nemoc, invalidita apod. nevedou k ukončení účasti na důchodovém spoření. V případě, že občané nemají žádný příjem, nedochází jen k placení pojistného. Nastane-li některá z těchto okolností, fyzická osoba zůstává nadále účastníkem důchodového spoření a mění se u ní pouze výše pojistného. Platí jednoduchá zásada –… Pokračovat ve čtení Co se stane s důchodovým spořením při ztrátě příjmu?

Co se stane s naspořenými prostředky v případě úmrtí ve fázi spoření?

V případě úmrtí účastníka v době trvání smlouvy o důchodovém spoření se jeho prostředky u penzijní společnosti stávají předmětem dědictví. Vypláceny budou primárně formou důchodových nároků ve II. pilíři: Je-li dědic starší 18 let a je současně účastníkem důchodového spoření, budou prostředky odpovídající jeho dědickému podílu převedeny na jeho osobní důchodový účet u penzijní společnosti,… Pokračovat ve čtení Co se stane s naspořenými prostředky v případě úmrtí ve fázi spoření?

Kde účastník získá základní informace o fondech II. pilíře?

Penzijní společnost je dále povinna poskytnout veřejnosti ve srozumitelné podobě dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky systému důchodového spoření včetně důsledků spojených s účastenstvím na tomto systému a stručné základní charakteristiky nabízených důchodových fondů. Tyto informace jsou nezbytné pro účastníky k odpovědnému posouzení svého účastenství v systému důchodového spoření a povahy a rizik důchodových fondů,… Pokračovat ve čtení Kde účastník získá základní informace o fondech II. pilíře?

Lze měnit zvolenou penzijní společnost?

Účastníkům II. pilíře je umožněno libovolně přecházet k jiné penzijní společnosti v průběhu trvání účasti ve II. pilíři ve fázi spoření a penzijní společnosti tomu nesmí bránit. Podmínkou přechodu účastníka k jiné penzijní společnosti je uzavření smlouvy o důchodovém spoření s jinou penzijní společností a registrace této smlouvy v Centrálním registru smluv (CRS). Dokud se… Pokračovat ve čtení Lze měnit zvolenou penzijní společnost?