Jak se spoří ve fondech penzijní společnosti?

Vstup do II. pilíře znamená, že na povinné pojistné na důchodové pojištění (tj. do I. pilíře) se odvádí o 3 % méně z vyměřovacího základu a tyto 3 % navýšená o další 2 %, čili celkem 5 %, se spoří v penzijní společnosti, kterou si fyzická osoba – účastník vybere a se kterou uzavře smlouvu.

Další často kladené otázky