První škoda bez vlivu na bonus

Bonus se nesnižuje při první pojistné události, pokud tato pojistná událost nepřesáhla pojistné plnění ve výši 30 000 Kč

Publikováno