Když se váš život otočí o 180 stupňů

Co byste dělali, kdybyste vlivem úrazu přišli o pohyblivost, nebo by vážně onemocněl váš manžel či manželka? Doufáme, že se vám výše zmíněné nikdy nestane, přesto není od věci připravit se i na tyto scénáře.

Zaměřili jsme se na to, jak nenadálé životní situace postihnou život běžné rodiny. Emocionální ztráta většinou bývá brzy následována i ztrátou finanční – rodina najednou přijde o jeden příjem, což může mít za následek výrazné zhoršení životní úrovně.

Invalidita

Přihodit se to může každému – stane se obětí autonehody, zraní se při lyžování, anebo ztrátu pohyblivosti zapříčiní závažné onemocnění. Tato situace znamená  výrazné ztížení situace v rodině, a to z několika důvodů:

  • Invalidní člověk většinou není schopen vykonávat své dosavadní povolání. Ztratí tedy svůj příjem ze zaměstnání, ovšem jeho životní náklady se neztratí nikam – stále musí platit výdaje za nájem či hypotéku, stravování, ošacení a další nezbytnosti, potřebné k životu.
  • Člověk s omezenou pohyblivostí většinou není schopen vyjít schody, problém mu dělá i překonat práh u dveří či pohyb po bytě. Většinou je potřeba investovat do přestavby bytu, aby invalidní člověk mohl bez problémů fungovat. Stavební úpravy můžou zahrnovat rozšíření dveří, odstranění prahů, koupi multifunkčního nábytku či pořízení jezdící plošiny na schody. Tyto investice můžou vyjít na statisíce korun.
  • Pokud se člověk stane závislým na péči ostatních, většinou je potřeba, aby se o něj někdo nepřetržitě staral. To vyžaduje další náklady, spojené s placením ošetřovatelky. Ne každá rodina si toto může dovolit, tudíž někdy není jiného zbytí, než aby se druhý partner vzdal svého zaměstnání a o invalidu se staral sám.
  • Další náklady můžou vyvstat s pořízením zdravotních pomůcek – berlí, invalidního vozíku či pomůcek na rehabilitaci.

Invalidita tedy představuje výraznou finanční zátěž. Člověk má sice nárok na peníze od státu formou invalidního důchodu, ovšem ten zdaleka nepokryje všechny jeho životní náklady. Výše invalidního důchodu závisí na několika parametrech, mimo jiné výši hrubého příjmu, délce pojištění a době, zbývající do starobního důchodu. Ilustrujme si to na příkladu člověka, který má třetí stupeň invalidity. Předtím měl hrubý měsíční příjem ze zaměstnání ve výši 23 000 Kč a jeho započtená doba je 24 let. Od státu tedy dostane měsíční invalidní důchod ve výši 9 151 Kč.

Tato částka mu však zdaleka nebude stačit na pokrytí běžných životních nákladů. V přehledné tabulce jsme uvedli výši nejčastějších výdajů. spojených s invaliditou.

Pořízení jezdící plošiny 80 000 – 200 000 Kč (v závislosti na délce a typu schodiště)
Hodinová mzda pečovatelky 100 – 300 Kč
Stavební úpravy bydlení 100 000 – 500 000 Kč
Rehabilitace, fyzioterapie 400 – 1000 Kč/hod.
Běžný invalidní vozík 3000 – 6000 Kč
Elektrický invalidní vozík 18 000 – 35 000 Kč

Jak se na případnou invaliditu předem připravit? Řešením je zahrnout riziko invalidity do své životní pojistky. Lidé často dělají chybu v tom, že se sice zodpovědně pojistí pro případ smrti, ovšem zvolí velmi zanedbatelnou částku pro riziko invalidity (například 100 000 Kč). Odborníci doporučují pojistit se na mnohem vyšší částky. Pokud je člověku méně než 40 let, měl by zvážit částku alespoň 1 milion Kč.

U životního pojištění je potřeba si ohlídat, zda se riziko vztahuje na invaliditu, způsobenou úrazem či nemocí. Ideální je najít si takovou pojistku, která zahrnuje obě rizika.

Smrt

Rovněž smrt může udělat pořádnou čáru přes rodinné plány i finanční rozpočet. Je to z těchto důvodů:

  • Pokud zemře živitel rodiny, životní úroveň domácnosti rapidně klesne. Z nižšího platu je obtížné utáhnout splátky hypotéky, péči o dům, provoz automobilu či ostatní náklady na bydlení. Proto někdy dochází k tomu, že si rodina nemůže dovolit bydlení v jejich původním domě a musí se přestěhovat do menšího bytu.
  • Ne vždy jsou ostatní členové rodiny schopni plynule navázat na původní styl života. Mnohdy se stane, že se přeživší partner psychicky zhroutí a potřebuje určitý čas, než se z náročné životní situace zotaví. Není výjimkou, že dokonce po několik měsíců není schopný vykonávat zaměstání. Pokud z tohoto důvodu přijde o příjem, je to náročná situace pro rodinu.
  • Zanedbatelné nejsou ani náklady na pohřeb
  • Pokud vyvstanou problémy se závětí a dědickým řízením, můžou se prodražit výdaje na právníka

Životní pojištění může rodině pomoct překlenout situaci, způsobenou smrtí jejího člena. Jaká částka se doporučuje? Odborníci na pojištění radí zvolit alespoň trojnásobek ročního příjmu rodiny. Tzn. pokud nyní s partnerem dohromady vyděláváte třeba 38 000 Kč měsíčně, vaše pojistná částka by měla být minimálně 1 368 000 Kč.

Pracovní neschopnost

Ne vždy musí být scénář tak tragický. Negativně rodinu ovlivní i pracovní neschopnost, způsobená například úrazem či nemocí. Pokud člověk marodí třeba tři dny, na výplatě to příliš nepocítí. Ovšem pokud je zdravotní problém závažnější a on zůstane doma třeba tři měsíce, s finanční situací rodiny to může pěkně zamávat. Pokud pracovní neschopnost trvá do 30 dnů, zaměstnance dostane 60% svého průměrného redukovaného výdelku, do 60. dne je to 66% a od 61. dne se jedná o 72% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pokud se pracovní neschopnost přihodí živnostníkovi, který si neplatil nemocenské pojištění, nárok na podporu v pracovní neschopnosti mu nevzniká vůbec.

V rámci životního pojištění je možné sjednat si i toto riziko, kdy si zvolíte denní dávku, kterou vám pojišťovna bude v době pracovní neschopnosti vyplácet.