Proč je potřeba revize plynu a na kolik vás vyjde?

kontrola plynu

[obsahova-navigace]

Hlavním smyslem všech revizí je zajistit, aby zařízení bylo bezpečné. Zákon přesně stanovuje lhůty pro revize plynu, ale i kontroly plynových zařízení. Přitom revize a kontrola nejsou totéž. Pravidelnou údržbu se rozhodně nevyplatí podceňovat. Kromě menší účinnosti zařízení může dojít k nehodě. Věděli jste, že revize plynu a plynových zařízení se vás týkají a musíte je zařizovat, i když bydlíte v nájemním bytě?

plynový krb

Kdy je potřeba revize plynu?

Povinnost revize plynu je stanovena vyhláškou 85/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení). Podle § 4 této vyhlášky je povinná výchozí revize. Dále pak minimálně jednou za 3 roky musí být provedena provozní revize, a to vždy do konce měsíce, ve kterém projde její lhůta.

Výchozí revize plynového kotle

U zcela nového kotle je po jeho instalaci povinná také výchozí revize plynového kotle. Ta se provádí po zapojení plynového kotle. Zajišťuje ji montážní firma ještě před předáním uživateli. Především se ověřuje, že byl spotřebič odborně zapojen, nemá poruchu a nedochází k úniku plynu. Výstupem je zpráva, kterou si ponechejte po celou dobu životnosti zařízení. Pojišťovna ji od vás bude chtít, pokud dojde k pojistné události.

Provozní revize plynového kotle

Provozní revize se kromě pravidelného tříletého intervalu provádí z dalších důvodů jako např. pokud zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, po provedené generální opravě, která má vliv na bezpečnost zařízení, po přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Servisní prohlídka plynového kotle

Jedenkrát do roka se proto provádí servisní prohlídka. Provádí ji servisní technik, který zkontroluje, že vše funguje správně, vyčistí nebo vymění opotřebované části kotle. I tato prohlídka je ze zákona povinná. Myslete na to především pokud je plynový spotřebič v záruce a vy chcete tuto záruku udržet. Při provozní revizi se ověřuje, zda jsou prováděny servisní prohlídky.

Servisní prohlídka obvykle zahrnuje:

  • měření emisí a účinnosti spalování plynového zařízení,
  • prohlídku výměníku topného systému plynového kotle,
  • prohlídku plynových částí kotle (těsnost plynových spojů zařízení, tlak plynu),
  • prohlídku funkcí bezpečnostního řetězce plynového kotle.

kontrola plynu

Kdo může dělat revize plynu?

Revize plynu může provádět pouze revizní technik, tedy certifikovaný pracovník. Ten dohlíží na to, že je zařízení bezpečné a v souladu s legislativou. Na základě revize vystavuje zprávu o revizi. Setkáte se ale také s pojmem servisní technik, tedy osoba, která vaše plynové zařízení udržuje v bezchybném chodu. Servisního technika tedy voláte vždy, když máte pocit, že je něco špatně. Servisní technik může ověřit těsnost všech ventilů, zda neuniká plyn a celá soustava bezchybně funguje.

Odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení provádí Technická inspekce České republiky, která také ověřuje odbornou způsobilost fyzických osob, tedy revizních techniků, a vydává jim o tom osvědčení.

plynový sporák

Cena revize plynu

Servisní prohlídka se vyplatí hlavně v tom smyslu, že se provádí čištění výměníku. Při běžném provozu se spalovací komora kotle zanáší spalinami, a tím se snižuje jeho účinnost. Odhaduje se, že správně vyčištěný kotel znamená o 15 % nižší náklady na palivo. Cena servisní prohlídky se pohybuje okolo 1 000 Kč až 1 500 Kč. Větší oprava a čištění kondenzačního kotle vyjde od 1 000 Kč až do 2 500 Kč.

Revize plynu a plynových zařízení vychází u rodinného domu zhruba na 1 500 Kč. Tlaková zkouška pro rodinný dům je za 400 Kč. Cena u bytu s více spotřebiči bývá okolo 1 200 Kč, 800 Kč pro byt s jedním spotřebičem.

Tip! Hledáte-li úsporu, zkuste si přečíst naše srovnání oblíbených dodavatelů plynu, nebo si rovnou podle vaší stávající spotřeby najděte nejvýhodnější nabídku:

Najděte nejlevnějšího dodavatele

fakturace

Kdo hradí revize plynu?

V případě, že jste majitel nemovitosti a bydlíte v ní, je placení revize i servisních kontrol jednoznačně na vás. Vstupní revize je součástí dodávky zařízení. Hledáte-li teprve vhodné vytápění do vašeho starého domu, nechte se inspirovat našimi nápady.

U nájemního vztahu je situace už složitější. Čištění kotle a revize kotle spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce. Podle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. (Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu) se za drobné opravy považují opravy plynových zařízení.

Je však potřeba řídit se tím, co je uvedené v nájemní smlouvě. V té bývá právě obvykle uvedena informace, že si drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Revizi nebo opravu plynového kotle je proto povinen zajistit a zaplatit nájemce, ale může se s pronajímatelem dohodnout i jinak.

Veškeré zprávy o revizi a zprávy ze servisních kontrol si nechávejte. Mohou se hodit, pokud budete s pojišťovnou řešit pojistnou událost. Neprovádění těchto kontrol se vám může prodražit i v podobě vyšší spotřeby. Proto si hlídejte nejen kontroly zařízení v záruce, ale i pozáruční servis. Odpovědi na nejčastější otázky vám dá náš specialista.