Kde najdete nejlepší penzijní připojištění?

penzijní připojištění

[obsahova-navigace]

Obecně lze říci, že jde o spořicí produkt dlouhodobého zhodnocování peněžních prostředků. Je státem regulovaný, a tedy relativně bezpečný. Spočívá v pravidelných měsíčních příspěvcích, nebo mimořádných jednorázových vkladech. Minimální příspěvek je 100 Kč měsíčně, státní příspěvek se přiznává od 300 Kč měsíčně. Maximální výše příspěvku už ale omezena není. Ptáte se, jaké je nejlepší penzijní připojištění?

penzijní připojištění

Co je penzijní připojištění?

Od roku 1994 do konce roku 2012 bylo možné sjednat produkt s názvem penzijní připojištění, které představovalo způsob, jak si spořit na stáří s podporou státu. Ačkoliv tento původní produkt ještě existuje, není možné uzavírat nové smlouvy. Úspory klientů se z něj vyčlenily do transformovaného fondu, který od 1. 1. 2013 spravuje penzijní společnost.

Důchodová reforma k 1.1.2013 nahradila penzijní připojištění novým produktem s názvem doplňkové penzijní spoření. Toto spoření je spíš staronová verze penzijního připojištění, která na původní produkt navazuje, proto se mu i nadále říká ze zvyku penzijní připojištění, neboli penzijko.

Aktuálně tak vedle sebe existují dva druhy fondů – tzv. transformované fondy vztahující se k dřívějšímu penzijnímu připojištění a fondy účastnické k doplňkovému penzijnímu spoření. Obojí tedy existuje za účelem zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě. Podívejte se i na další tipy, jak a kde spořit na penzi.

penzijní připojištění

Nejlepší penzijní připojištění podle výše státního příspěvku

K vloženým klientským příspěvkům je připisován státní příspěvek a navíc i výnosy ze zisku fondu. Do penzijního připojištění může přispívat i zaměstnavatel. Výše státního příspěvku k příspěvku klienta se řídí následujícími pravidly:

Měsíční příspěvek účastníka (v Kč) Výše státního příspěvku měsíčně
100-299 Kč bez státního příspěvku
300-999 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč.
Maximálně však 230 Kč.
1 000 Kč a více 230 Kč

Pokud klient vkládá ročně více než 12 000 Kč, má navíc možnost odečíst si od základu daně z příjmu fyzických osob tu část spoření, která přesáhla hranici 12 000 Kč, a to až do 24 000 Kč ročně.

Nejlepší penzijní připojištění s ohledem na maximální státní příspěvky vychází při pravidelném spoření 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně):

  • prvních 12 000 Kč znamená státní příspěvek 2 760 Kč (230 Kč měsíčně)
  • dalších 24 000 Kč přinese maximální daňovou úsporu 3 600 Kč.

Penzijní připojištění jde za určitých podmínek i vybrat. Podívejte se, kdy vám zůstanou státní příspěvky a kdy o ně přijdete, pokud budete chtít penzijní připojištění zrušit.

penze 2021

Výhody mohou čerpat i zaměstnavatelé

Penzijní připojištění znamená zvýhodnění i pro zaměstnavatele, kteří přispívají svým zaměstnancům. Příspěvek zaměstnanci je daňově uznatelným výdajem, a to dokonce v neomezené výši. Příspěvky do 50 000 Kč za penzijní připojištění a životní pojištění jsou osvobozeny od zdravotního a sociálního pojištění.

Zaměstnanec z příspěvků zaměstnavatele nehradí daň z příjmu fyzických osob a je osvobozen od placení zdravotního a sociálního pojištění, obojí do výše 50 000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Blíže jsme se na téma podívali v souboji zaměstnaneckých benefitů.

penzijní připojištění

Jak zjistím kde mám penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je možné přerušit. Podle zákona musíte mít ale uhrazeny příspěvky alespoň po dobu 36 kalendářních měsíců, nebo platil příspěvky alespoň 12 kalendářních měsíců po přerušení u téže penzijní společnosti. Když budete chtít přerušení ukončit, může se vám stát, že si nebudete pamatovat, u koho penzijní připojištění. Jak to zjistit?

§ 15 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření) stanovuje, že Ministerstvo financí spravuje informační systém doplňkového penzijního spoření, ve kterém jsou kromě jiného uvedeny údaje o účastníkovi. Na jeho žádost mu Ministerstvo financí poskytne údaje vedené v tomto informačním systému.

Kromě osobních údajů je možné dále zjistit:

  • název penzijní společnosti, se kterou účastník uzavřel smlouvu o doplňkovém penzijním spoření
  • datum přiznání starobního důchodu
  • sjednanou spořící dobu a dobu jejího trvání
  • dobu odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka
  • informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele
  • výši příspěvku účastníka za kalendářní měsíc
  • výši státního příspěvku za kalendářní měsíc

Na žádost je potřeba uvést jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo a podepsat ji. Podává se na adrese Ministerstvo financí ČR, odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo elektronicky na podatelna@mfcr.cz.

penzijní spoření

Kde si sjednat penzijní spoření?

Penzijní připojištění nesmějí podle zákona č. 42/1994 Sb. (Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením) vykonávat jiné osoby než penzijní fondy, které mají kromě jiného povinnost předkládat informace České národní bance.

Společností, které mohou poskytovat penzijní spoření je poměrně hodně. Seznam penzijních fondů spravuje Česká národní banka. Najít v nich to nejlepší penzijní připojištění vám pomůže náš srovnávač:
Najděte nejvýhodnější penzijní spoření

Účastnické fondy nabízejí oproti transformovaným fondům vyšší zhodnocení vložených prostředků. Nejlepší penzijní připojištění si účastník může zvolit podle vlastního přístupu k riziku. Vždy totiž platí, že s vyšším výnosem roste vyšší investiční riziko. Přesto stále platí, že penzijní připojištění je velice bezpečný produkt. Funguje u něj totiž složené úročení, kdy peníze vydělávají peníze.