Přípojka plynu: Kolik stojí? Jak a kde ji zařídíte?

přípojka plynu

[obsahova-navigace]

Nejprve se ujistěte, že máte v dané lokalitě plyn k dispozici. Informace budou mít určitě na obci, kde bude i mapka s inženýrskými sítěmi v daném místě, stejně tak vám informaci dodají i u potenciálního distributora. Přípojka plynu je ale jeden z kroků výstavby, který svépomocí realizovat nepůjde. Nenechte se od něj odradit administrativou. Z dlouhodobého hlediska se plyn do domácnosti může vyplatit, i když počáteční náklady také nejsou nejnižší.

přípojka plynu

Zpracování projektové dokumentace

První krok k realizaci plynové, nebo tzv. plynovodní, přípojky vašeho odběrného místa a jeho napojení na distribuční plynovod spočívá ve vytvoření projektové dokumentace. Tu vám může zpracovat výhradně certifikovaný odborník nebo smluvní technický partner distributora.

Takto zpracovanou dokumentaci rozhodně využijete při vyřizování stavebního povolení výstavby přípojky plynu. Cena za zpracování je kolem 10 000 Kč. Obsah předkládané projektové dokumentace je stanovený ve stavebním zákoně (Zákon č. 183/2006 Sb.)

Věděli jste že… Pro prvotní komunikaci s distributorem ji však potřebovat nebudete. Stačí vám vytvoření situačního plánku, tedy např. katastrální mapy, projektového plánu s vyznačením polohy, příjezdové cesty, ale též zamýšleného vstupu. Při vyplňování online žádosti bývá mapa online k dispozici k zakreslení.

přípojka plynu

Zažádejte si o připojení

Další krok připojení spočívá ve vyplnění žádosti o připojení k distribuční soustavě. Tento krok je administrativně zřejmě nejobsáhlejší a velmi komplexní.

V České republice můžete vybírat ze tří distributorů plynu:

Co je potřeba k žádosti o připojení plynu?

Distributor plynu po vás bude společně s žádostí požadovat následující:

  • vaše údaje a kontakty
  • oficiální adresa odběrného místa
  • údaje o odběrném místě – plánované spotřebiče a jejich příkon (např. kotel)
  • charakter odběru (např. vytápění)
  • předpokládaná roční spotřeba zemního plynu
  • přehledný situační plánek

Distribuční společnost v některé části procesu schvalování žádosti bude požadovat dodání projektové dokumentace. Případně vám předá kontakty na smluvní partnery pro její zpracování. Do 30 dnů vám přijde vyjádření a návrh na uzavření smlouvy.

Tip! Pojďte se s námi podívat na nejvýhodnější ceny plynu na českém trhu. Stačí vyplnit několik základních údajů.

Porovnej ceny plynu

stavební povolení

Stavební povolení

Než se kopne do země, musíte o stavbě nové přípojky informovat stavební úřad. Přípojka plynu se bez stavebního povolení nesmí stavět. K žádosti podané na stavební úřad budete potřebovat projektovou dokumentaci a uzavřenou smlouvu s distributorem plynu. Pokud je vše v pořádku, obdržíte do 30 dnů ze stavebního úřadu povolení.

Pak už se můžete pustit do práce. Přípojka plynu začíná v zemi a končí hlavním uzávěrem plynu (HUP), který bývá nejčastěji na hranici pozemku připojované nemovitosti, nebo na obvodové zdi. Pro HUP se vykope montážní jáma a do ní se umístí i plynoměr.

Dále se vytváří vnitřní rozvody, napojí se zařízení. Po dokončení je nutné nechat provést revizní zkoušku odběrného místa revizním technikem. Pokud je vše v pořádku, získáte revizní zprávu. Dále si jen musíte vybrat dodavatele plynu.

Tip! Seznam všech dodavatelů plynu naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu. Nabídek je poměrně hodně, pro srovnání cen zkuste využít některý ze srovnávačů, případně se podívejte na náš článek, jak se cena plynu vypočítává.

přípojka plynu

Kolik stojí přípojka plynu?

Asi jako u většiny věcí, ani na tuto otázku neexistuje jednoduchá a všeobecně platná odpověď. Cena přípojky plynu se odvíjí od délky plynové přípojky (tedy od místa připojení k distribuční soustavě až k vám). Dále se v ní promítne použitý montážní materiál, složitost realizace, výkopové práce (cena bude rozdílná u zarostlé plochy, zámkové dlažby přes cestu, ale i složitost zabezpečení staveniště), napojení hlavního uzávěru plynu, napojení plynové přípojky až k nemovitosti, případně i potřeba odstávky dodávek zemního plynu.

Náklady na vybudování přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Vlastník přípojky musí navíc ze zákona zajistit její provoz, údržbu a opravy. Přípojka plynu stojí okolo 20 000 Kč na dva metry potrubí. Každý další metr přípojky stojí okolo 1 500 Kč. V celé činnosti je ale zakomponováno mnoho profesí, které na cenu mají vliv.

Tip! Chcete si na přípojku plynu půjčit? 20 000 Kč si půjčíte i s 0% úrokem. Porovnejte aktuální nabídky finančních institucí a zjistěte, kde vám dají nejvýhodnější podmínky. Stačí zadat částku a do minuty zjistit výsledek:

Najděte nejvýhodnější půjčku

I u výstavby plynové přípojky se vyplatí oslovit několik stavebních firem, abyste získali kalkulace a mohli si nabídky porovnat. S výběrem výhodného dodavatele plynu vám rádi pomůžeme, aby byl pro vás tento krok k novému bydlení o něco jednodušší. A abyste nenaletěli, přečtěte si, jaké jsou triky energetických šmejdů.