Co říká zákon o spotřebitelském úvěru? A další složitosti vysvětlené lidsky.

zákon o spotřebitelském úvěru

[obsahova-navigace]

Český svět půjček a úvěrů už potřeboval trochu pročistit. A právě o to se v roce 2016 postaral zákon o spotřebitelském úvěru. Zavedl větší regulaci v tom, kdo může úvěry legálně poskytovat. Důraz klade na čisté a transparentní jednání se spotřebiteli, ale také na omezení určitých plateb, které banky i nebankovní instituce na klientech vyžadují. Velkou změnou je také možnost předčasného splacení úvěrů bez sankce nebo s její výrazně omezenou výší.

na procházce s kamarádkou

Od kdy platí zákon o spotřebitelském úvěru?

Do doby než začal zákon o spotřebitelském úvěru platit, nebyl trh poskytovatelů výrazněji regulován. Od roku 2016 však platí, že všichni poskytovatelé spotřebního úvěru, tedy i ti nebankovní, musí mít licenci udělenou Českou národní bankou. Všichni, kdo poskytují, nebo zprostředkovávají, spotřebitelské úvěry musí být zároveň uvedeni v elektronickém registru, který je veřejně přístupný. Cílem registru je vnést do úvěrového trhu transparentnost a omezit půjčky, které mají charakter lichvy.

Kdo musí být v registru České národní banky

 • Nebankovní poskytovatelé spotřebního úvěru
 • Samostatní zprostředkovatelé
 • Vázaní zástupci
 • Zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatelé

Tip! Jdete žádat o půjčku? Využijte on-line kalkulačky a zjistěte, na kolik by vás vyšla u jiných institucí. Rychle získáte přehled o vašich možnostech.

Porovnej půjčky online

peníze

Větší ochrana spotřebitele při jednání

Zákon přímo zakotvuje důležitost předsmluvních informací, stejně jako čestného a transparentního jednání. Není to úplná novinka, ale poprvé tato úprava platí třeba i pro tzv. mikropůjčky (do 5 000 Kč). Úvěr smí věřitel poskytnout pouze po důkladném posouzení úvěruschopnosti klienta a prokázání jeho schopnosti splácet jej. I když to třeba na první pohled může působit přísně, i toto je ochrana spotřebitele a jeho zájmů.

Pozor! Do tří let od uzavření smlouvy lze podat námitku, že věřitel porušil povinnost dostatečně prověřit úvěruschopnost klienta. Pokud se to u soudu prokáže, nemusí klient platit úroky z úvěru, a ty které zaplatil, mu musí být vráceny.

žena v zimě

Co mi zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje?

Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje předčasně splácet úvěry bez zbytečných sankcí. Tato úprava je důležitá nejen pro klasické spotřebitelské úvěry, ale také pro hypotéky. Od roku 2016 můžete splatit hypotéku i mimo období výročí smlouvy prakticky kdykoliv.

Zcela bez poplatku

 • Pokud v rodině nastane těžká životní situace (úmrtí partnera, invalidita, dlouhodobé onemocnění), která výrazně omezí schopnost splácet úvěr, je možno jej splatit zcela bez poplatku.
 • Pokud vám banka oznámí nové úrokové sazby, můžete do tří měsíců úvěr splatit bez poplatku.
 • Měsíc před výročím smlouvy můžete bez poplatku splatit až 25 % jistiny.

S poplatkem maximálně ve výši účelně vynaložených nákladů

 • Kdykoliv v průběhu trvání smlouvy můžete splatit celý úvěr a banka si smí naúčtovat pouze omezený poplatek.

Tip! Chcete si vzít hypotéku, ale stále váháte u koho? Rádi vám poradíme u koho jí budete mít nejvýhodnější.

Porovnej speciální úrokové sazby

banka

Potíže se splácením a nová omezení sankcí

Každá banka i nebankovní instituce se bude bránit, pokud člověk přestane úvěr splácet a nebude s ní jednat. Zákon o spotřebitelském úvěru ale tyto sankce výrazně omezil. Cíl je jasný, zamezit nemorálním pokutám, které někteří věřitelé uplatňovali. Nově může věřitel účtovat pouze

 • účelně vynaložené náklady, které s prodlením vznikly,
 • úrok z prodlení musí respektovat zákonnou výši
 • a smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky po splatnosti.

Pokud jsou potíže ještě větší a klient nesplácí dlouhodobě, může věřitel přistoupit k uplatnění zástavního práva (prodeji nemovitosti). Nicméně musí to klientovi oznámit a budovu smí prodat až po uplynutí 6 měsíců od tohoto oznámení. Navíc musí dlužníka před plánovaným zesplatněním vyzvat k úhradě dluhu. Ten má pak měsíční lhůtu na úhradu dlužné jistiny.

Pozor! zákon o spotřebitelském úvěru neupravuje půjčky mezi lidmi. Podívejte se, jak má vypadat smlouva o půjčce, když chcete půjčit peníze sousedovi.

Zákonodárci si od nové úpravy slibují, že trh úvěrů výrazně pročistí. Cílem bylo vytlačit nepoctivé poskytovatele spotřebitelských úvěrů a zamezit lichvářským půjčkám. Zákon o spotřebitelském úvěru zároveň nově definoval maxima pro poplatky a pokuty. A je jedno zda budete žádat o hypotéku, klasickou půjčku nebo drobnou nebankovní půjčku.

Tip! Dostali jste se do potíží a půjčku se nedaří splácet? Podívejte se, co můžete udělat.