Referentské vozidlo: Vše, co o něm potřebujete vědět

referentské vozidlo

[obsahova-navigace]

Řídit referentské vozidlo není jen o tom, že dostanete vozidlo s firemním logem a můžete vyrazit na cestu. Firma musí plnit povinnosti vyplývající např. z BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Kromě zákonných požadavků si může firma, která svěřila zaměstnanci řízení automobilu pro služební cestu, vymyslet i své vlastní požadavky. Jaké to jsou? Seznámit vás s nimi musí především v předstihu.

referentské vozidlo

Co je referentské vozidlo?

Referentské vozidlo je takové, které řídí řidič “neprofesionál”, tedy osoba s jinou hlavní náplní práce než řízení vozidla. Řídit referentské vozidlo neznamená, že se z vás stane profesionální řidič. Referentské vozidlo je např. vozidlo obchodního zástupce, nebo managera, pokud vozidlo v danou chvíli neřídí profesionální řidič. Služební vozidlo může být i jako bonus k pracovní pozici.

Řidič referentského vozidla může během služební cesty řídit jak služební, tak i soukromé vozidlo. Může jít o stokilometrové cesty, ale i o cestu v rámci obce.

firemní auta

Povinnosti pro řidiče referentského vozidla

Povinností řidičů referentského vozidla je zdánlivě hodně. Nic z toho ale nevybočuje z běžných činností, které byste měli dodržovat, nebo znát i pro řízení soukromého automobilu.

Povinnosti řidiče referenta:

  • být vlastníkem odpovídajícího řidičského oprávnění,
  • absolvovat povinné školení řidičů ve stanovených lhůtách,
  • absolvovat lékařské prohlídky,
  • podepsat dokumenty zaměstnavatele jako je dohoda o srážkách ze mzdy, předávací protokol,
  • dodržovat pravidla silničního provozu,
  • dodržovat pravidla stanovená zaměstnavatelem (např. zákaz kouření, zákaz používání mobilního telefonu za jízdy s výjimkou handsfree, dodržování maximální povolené rychlosti, povinnost používat bezpečnostní pásy),
  • dodržovat bezpečnostní přestávky, vést evidenci o době řízení referentského vozidla.

Na některé z nich se podíváme blíže.

Školení pro řidiče

Školení pro řidiče referenty

Řidič referentského vozidla musí pravidelně podstupovat školení řidičů referentských vozidel. Zákon přesně nestanoví, jak by mělo takové školení probíhat a jak často bude prováděno. Školení má být natolik podrobné, aby zaměstnavatel mohl v případě dopravní nehody prokázat splnění splnění paragrafu 103 Zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.).

Většina zaměstnavatelů ke školení přistupuje podobně jako ke školení BOZP (Bezpečnost a ochrany zdraví při práci), kde je optimální perioda 1x ročně. Podle zkušeností se vychází z toho, že je dostatečné školení 1x za 3 roky. Školení má být zakončeno testem a certifikátem. Řidiči z povolání musí podstoupit školení jednou ročně.

Zákon nestanoví formu, jakou se školení a testování má provádět. Čím dál tím častěji se volí online forma.

lékařská prohlídka

Lékařské prohlídky

U řidičů referentů, u kterých je řízení běžnou součástí pracovní pozice, nebo kteří do místa práce přepravují další osoby, je vyžadována pravidelná lékařská prohlídka. Tuto povinnost stanoví příloha č. 2 vyhlášky MZ ČR č. 79/2013 Sb. Zaměstnanec lékařskou prohlídku musí absolvovat u smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby.

Intervaly lékařských prohlídek:

  • 1x za 6 let pro osoby do 50 let, 1x za 4 roky pro osoby nad 50 let (u prací, u kterých se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví),
  • 1x za 4 roky (do 50 let), resp. 1x za 2 roky (nad 50 let), u ostatních prací a u řidičů, kteří mají řízení vozidla sjednané v pracovní smlouvě.

benzínová pumpa

Bezpečnostní přestávky

I řízení referentských vozidel je spojeno s dodržováním bezpečnostních přestávek. Maximální nepřetržitá doba řízení na pracovních cestách je 4,5 hodiny. Nejpozději po této době je potřeba přerušit řízení na dobu alespoň 30 minut. Během doby odpočinku nesmí být vykonávána žádná činnost, která vyplývá z pracovních povinností.

Tip! U každého vozidla musíte mít platné povinné ručení. Porovnejte u nás z mnoha nabídek to nejvýhodnější právě pro vás a ušetřete.
Porovnej povinná ručení

Pokud vám zaměstnavatel svěří automobil, je dobré chránit se proti nepředvídatelným událostem. Vhodné je pojištění odpovědnosti zaměstnance. V nabídce na trhu je i úrazové pojištění zaměstnanců. Na zaměstnavateli je zařídit povinné a havarijní pojištění.