Vyřízení pasu pro děti i dospělé: Co vše si připravit a kam jít?

cestovní pas

[obsahova-navigace]

Cestovní kanceláře už nyní hlásí, že je mezi lidmi o zahraniční dovolené obrovský zájem a k nejoblíbenějším destinacím, podobně jako v předcházejících letech, patří Egypt, Řecko, Turecko, Bulharsko nebo Chorvatsko. Zatímco do všech schengenských států je možné vycestovat pouze s občanským průkazem, v řadě zemí se neobejdete bez pasu. Co je potřeba k vyřízení pasu? Poradíme vám, co si připravit, ať už vyřizujete pas pro sebe nebo pro děti.

známky v pase

Kdo si může nechat vyřídit cestovní pas?

O vydání cestovního pasu mohou zažádat osoby nad 15 let, ale dokud občan nedosáhne zletilosti, tedy 18 let, musí být k žádosti přiložený písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Za občany mladší 15 let musí žádost podat jejich zákonný zástupce.

Tip! Při cestování nemyslete jen na doklady, ale také na dobré cestovní pojištění. To je totiž nezbytností.

Porovnej cestovní pojištění

rodina v letadle

Jaká je platnost cestovního pasu?

Občanům do 15 let se cestovní pas vydává s dobou platnosti 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu není možné prodloužit. Pokud vám pas propadne, musíte si zažádat o nový.

děti v letadle

Jak dlouho trvá vyřízení pasu?

Úřady mají na vydání cestovního pasu lhůtu 30 dnů. Pokud o vyřízení pasu zažádáte v zahraničí u zastupitelského úřadu, prodlužuje se lhůta na 120 dní. V případě, že na cestovní pas spěcháte, můžete zažádat o jeho vydání ve zkrácené době, a sice do 5 dnů nebo do 24 hodin, musíte však počítat s tím, že si za expresní vyřízení pasu připlatíte.

cena pasu

Kolik za vyřízení pasu zaplatíte?

Cena za vyřízení cestovního pasu se odvíjí od toho, zda se jedná o cestovní pas pro dospělé nebo děti a v jaké lhůtě vám bude pas vydaný.

Osoba Vydání do 30 dnů Vydání do 5 dnů Vydání do 24 hodin
občané nad 15 let 600 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč
občané do 15 let 100 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč

pohled z letadla

Co je potřeba k vyřízení pasu?

Zatímco dříve bylo nutné přinést fotografii, dnes fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, ale pouze se předloží doklady potřebné k vydání pasu a poté, co jsou údaje ověřeny, pořídí se biometrické údaje, tedy fotografie a otisky prstů u občanů nad 12 let. Posléze se žádost vytiskne a občan ji podepíše, podpis se digitalizuje a přenese do cestovního pasu. A jaké doklady budete potřebovat?

  • Doklady, které prokazují údaje zapisované do pasu (občanský průkaz, rodný list, oddací list apod.)
  • V případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá pobyt na území ČR, i doklad o státním občanství

dítě

Co je potřeba k vyřízení pasu pro děti?

Pro vyřízení cestovního pasu pro děti platí stejné lhůty jako u dospělých, dětský pas má však platnost jen 5 let. Abyste dětem úspěšně pas vyřídili, budete muset přijít i s dítětem, kterému necháváte cestovní pas dělat. Děti je totiž třeba na pas vyfotit, nechat je se podepsat a u dětí nad 12 let odebrat otisky prstů. Je třeba si také připravit několik dokumentů. Jakých?

  • Rodný list dítěte
  • Pokud mělo dítě v minulosti cestovní pas, připravte si i předešlý pas
  • Občanský průkaz nebo cestovní pas rodiče
  • V případě, že žádáte o cestovní pas pro dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, tak i doklad o státním občanství

letiště

Kde zažádat o vyřízení cestovního pasu?

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, u Ministerstva vnitra nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR. Ve zkrácených lhůtách není možné zažádat o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu.

Vyřízení pasu je dnes poměrně jednoduchou záležitostí, která spočívá v předložení potřebných dokladů, vyfotografování a podpisu na úřadu. Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 nebo 5 dní, případně 24 hodin nebo 120 dnů pokud zažádáte u zastupitelského úřadu. Platnost pasu je u občanů nad 15 let 10 let a u občanů do 15 let 5 let.

Tip! Pokud se chystáte na dovolenou, tak doporučujeme vyřídit ubytování před Booking.com a letenky Pelikan.cz. Díky cashbacku ušetříte peníze a můžete je utratit na dovolené.
Cashback