Nedoplatek za elektřinu: Vyznáte se ve vyúčtování?

nedoplatek za elektřinu

[obsahova-navigace]

Faktura za energie dokáže nemile překvapit kohokoliv z nás. Divíte se, kde se ten ohromný nedoplatek za elektřinu vzal a za co vlastně platíte? Projděte si jednotlivé položky vyúčtování a naučte se chápat jejich význam.

nedoplatek za elektřinu

Vyznáte se ve svém vyúčtování za elektřinu?

Na první straně faktury za vyúčtování elektřiny bývá uvedeno:

 • kontaktní údaje na dodavatele a odběratele
 • vaše zákaznické číslo – to potřebujete při komunikaci s poskytovatelem elektřiny
 • variabilní symbol
 • daně a finanční vyrovnání
 • výše záloh na další období a jejich četnost

Na další stránce najdete přehled zaplacených záloh a další informace. Nakonec se dostanete k detailům vyúčtování. Zde jsou rozepsané jednotlivé části, ze kterých se pak sestaví celá částka.

Regulované platby za dopravu elektřiny obsahují:

 • poplatky za jistič na měsíc
 • poplatky za distribuci elektřiny za každou spotřebovanou megawatthodinu
 • platbu za systémové služby, poplatek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cenu za činnost zúčtování Operátora trhu (za každou spotřebovanou megawatthodinu)

Neregulované platby (za silovou elektřinu) obsahují:

 • poplatek dodavateli (měsíční)
 • platba za dodávky elektřiny (konkrétní spotřeba)

Poznámka: K výsledné ceně elektřiny musíte připočíst ještě DPH (21 %) a daň z elektřiny (28,30 korun bez DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu ve vysokém i nízkém tarifu).

vyúčtování za elektřinu

Zdá se vám, že je ve vyúčtování chyba? Můžete ho reklamovat!

elektřinou je to stejné jako u jiného zboží nebo služeb. Můžete si vybrat, od koho budete elektřinu odebírat a máte i právo se ohradit proti nesrovnalostem – reklamovat fakturu za elektřinu.

Nejdříve si překontrolujte vyúčtování za elektřinu

Ale ještě, než naštvaně zvednete telefon a budete volat na zákaznickou linku, že ten nedoplatek za elektřinu rozhodně není váš, si pořádně prohlédněte své vyúčtování a zkuste najít chybu.

Zkontrolujte elektroměr

Za velký nedoplatek za elektřinu může být odpovědné i porouchaný elektroměr či špatně provedený odečet. Porovnejte historii své spotřeby, zda vám neúměrně nenarostla, aniž byste si pořídili nějaký nový a energeticky náročný spotřebič.

Velmi často vznikají chyby ve chvíli, kdy byl odečet proveden tzv. odhadem. Zajděte proto k měřidlu a zjistěte jeho aktuální stav. Pokud je nižší než na faktuře, pořiďte fotografii měřidla a použijte jako důkaz při reklamaci.

Měřidlo (elektroměr) se může také protáčet, tedy načítat kilowatthodiny, aniž by mělo. To zjistíte jednoduchým testem. Večer si opište hodnoty na měřidle a vypněte všechny spotřebiče. Pokud přesto kilowatthodiny naskočí, pravděpodobně se elektroměr protáčí.

Tip! Hledáte způsob, jak ušetřit platit méně za elektřinu? Porovnejte si ceny a najděte si levnějšího dodavatele:
Porovnej ceny elektřiny

myčka na nádobí

Jak reklamovat vyúčtování elektřiny?

 • Reklamaci provádějte vždy písemně. Tak máte důkaz, že jste vyúčtování opravdu reklamovali.
 • Na vyřízení reklamace má energetická společnost 15 dnů ode dne doručení.
 • Vyrovnat rozdíl v platbách způsobený nesprávným vyúčtováním nebo měřením musí dodavatel do 30 kalendářních dnů ode dne doručení, je-li reklamace uznána jako oprávněná.
 • Pokud by se stalo, že dodavatel nedodrží zákonnou lhůtu, obraťte se na Energetický regulační úřad.
 • Ve své reklamaci uveďte identifikační údaje (jméno, adresa, zákaznické číslo, kód EAN).
 • Při reklamaci měřidla uveďte číslo elektroměru, připište jeho stav a přidejte fotografie.
 • Nezapomeňte uvést veškeré důvody pro reklamaci, argumenty a důkazy.

sušička na prádlo

Nedoplatek za elektřinu v nájemním vztahu

Někdy může vzniknout problém mezi nájemcem a pronajímatelem. Ten by vám měl dát vyúčtování služeb včas. Víte, do kdy musíte zaplatit nedoplatky nebo dostat zpátky přeplatek a jak vysoké pokuty hrozí nájemci i pronajímateli ve chvíli, kdy poruší své povinnosti?

Elektřina je napsaná na nájemce

Elektřinu může mít nájemce psanou přímo na své jméno, a pak tyto starosti odpadají, protože vyúčtování chodí rovnou jemu a on sám musí řešit případné nedoplatky nebo přeplatky.

Elektřina je napsaná na pronajímatele

Ne vždy je možné, aby elektřina v bytě nebo domě byla napsaná na nájemce. Někdy si zase pronajímatel nepřeje, aby měl elektřinu napsanou na své jméno nájemce. Pak tyto situace řeší on.

Vyúčtování plateb musí pronajímatel předat nájemníkovi maximálně čtyři měsíce po konci zúčtovacího období. Pravidlo se nemění ani v případě, že nájem ukončíte dřív. Na zaplacení nedoplatku máte čtyři měsíce ode dne doručení vyúčtování a taková lhůta platí i pro navrácení přeplatku od pronajímatele.

Pronajímatel nemusí odevzdat vyúčtování nájemci v případě, že se spolu dohodli písemně, že nájemné a částka za služby (včetně elektřiny) bude v jedné paušální platbě a už se nevyúčtovává.

Tip! Zjistili jste, že máte doma starý spotřebič, který „žere“ hodně energie? Pořiďte si nový, ekonomičtější přístroj. Za nákup přes cashback navíc dostanete část peněz zpět. Podívejte se na nejoblíbenější cashbackové programy v eshopech s elektrospotřebiči:

* Tipa.eu – až 10 % z nákupu zpět
* LightInTheBox.com – až 10 % z nákupu zpět

elektrické topení

Co dělat, když nedostanete vyúčtování včas?

Když vám pronajímatel neposkytne vyúčtování včas, musíte se zákonného nároku domáhat u soudu. Jako nájemce máte také nárok na pokutu z prodlení. Její výši je možné sjednat v nájemní smlouvě, ale není nekonečná. Nesmí přesáhnout padesát korun za den prodlení.

mikrovlná trouba

Nesouhlasíte s vyúčtováním za energie?

V případě vašeho nesouhlasu s předloženým vyúčtováním máte možnost požádat písemně o nahlédnutí do podkladů pro vyúčtování. Pronajímatel vám musí předložit způsob rozúčtování služeb, stanovení výše záloh, provedení vyúčtování apod. Vy si můžete pořídit kopie všech podkladů.

Jestliže s čímkoli nesouhlasíte, musíte předložit pronajímateli své námitky nejpozději do třiceti dnů od doručení vyúčtování. Na vyřízení vašich námitek je opět lhůta třiceti dnů od jejich doručení. Nedojde-li k uspokojivé dohodě nebo k finančnímu vyrovnání, nezbývá nic jiného než opět soudní cesta.

Když jedna ze stran čeká na doplatek nebo přeplatek marně, má věřitel nárok na úrok z prodlení. Jeho výši upravuje nařízení vlády a úroková sazba ovlivňována repo sazbou České národní banky. K ní se ještě pak přičítá osm procentních bodů a je oficiálně vyhlašována ve věstníku ČNB. Úrok z prodlení se počítá hned první den po splatnosti doplatku nebo přeplatku.

Z tipů, jak ušetřit v domácnosti na energiích… by vás mohlo ještě zajímat:

* 15 x nejlepší klimatizace s topením
* Největší žrouti elektřiny v domácnosti a jak jejich spotřebu snížit
* Spotřeba bojleru za rok: Na kolik vyjde ohřev vody a topení?