Jak na přepis energií krok za krokem

cena elektřiny

[obsahova-navigace]

Stěhujete se? Koupili jste dům nebo byt? Řešíte dědictví nemovitosti? Pak je tady přepis energií, které mu se nemůžete vyhnout. Nicméně, i když je to administrativní úkon a většinou musíte komunikovat s minimálně dalšími dvěma stranami, o nic složitého nejde. Připravili jsme pro vás návod, jak na přepis energií hezky krok za krokem i pár tipů, jak se vyhnout nejrůznějším komplikacím, které by mohly nastat.

stěhování

Přepis energií a kdy k němu musí dojít

Obecně lze říci, že k přepisu energií dochází při změně majitele nebo pronajímatele. Ale někdy může stačit i dohoda v rodině, že někdo další převezme povinnost platit za energie. V následujících případech je tedy přepis energií nezbytný:

 • Při koupi nového bytu či domu
 • Při stěhování
 • Při pronájmu nemovitosti
 • Při úmrtí osoby, která měla na sebe napsány energie
 • Pokud odběratel ztratí právní způsobilost
 • Pokud dojde k nové dohodě v rodině (například děti převezmou starost o energie za rodiče v důchodu)

Tip! Koupili jste si nový byt či dům? Nebo jste ho zdědili? Gratulujeme. Je ale také načase začít myslet na jeho ochranu a uzavřít dobré pojištění majetku:

Spočítejte si pojištění majetku

přepis energií

Dva typy přepisu energií

Nejjednodušší přepis energií probíhá, pokud dodavatel energií zůstává stejný. Pak jde o přepis odběrného místa. Druhým případem je přepis se změnou dodavatele. Tady je situace komplikovanější o změnu dodavatele energií. Zatímco první varianta může být kompletně hotová do dvou týdnů, u druhé potřeba připravit se na delší proces. Ale do měsíce bývá také hotovo.

Tip! Před tím, než se rozhodnete pro konkrétního nového dodavatele elektřiny, doporučujeme porovnat různé nabídky a ceny elektřiny ve vašem kraji. Zabere to jen pár minut a ušetřit můžete tisíce:

porovnej dodavatele elektřiny

přepis energií

Připravte si všechny dokumenty

Většina procesu dnes probíhá elektronicky a není potřeba kvůli tomu obíhat jednotlivé instituce. Někdy však můžete být požádání o doložení vybraných dokumentů. Čas a nervy ušetříte, pokud budete mít následující dokumenty po ruce. Co tedy může dodavatel energie při přepisu vyžadovat?

 • Může to být elektronická kopie žádosti o převod odběru nebo žádosti o ukončení smlouvy u původního odběratele.
 • Dodavatel energie může chtít vidět doklad o vlastnictví nebo jiném vztahu k odběrnému místu (nájemní smlouva, kupní smlouva)
 • Někdy je potřeba plná moc pronajímatele nebo plná moc k vyřízení dokumentů za původního majitele.
 • V případě úmrtí je potřeb doložit úmrtní list. Někdy může být nahrazen čestným prohlášením.
 • Požadován může být i předávací protokol, ve kterém stvrdí původní a nový odběratel stav elektroměru či plynoměru.

Tip! Stejně jako u výběru nového dodavatele elektřiny i u dodavatele plynu můžete jednoduše porovnat jednotlivé nabídky online:

Porovnej ceny plynu

elektrický proud

Přepis energií krok za krokem

Není potřeba se celého procesu obávat. Přepis energií je poměrně jednoduchý úkon. A ve většině případů probíhá bez komplikací. Ty může způsobit hlavně lidský faktor. Třeba když původní majitel nechce už nic vyřizovat. Od toho je tu ale plná moc, kterou dá novému majiteli a ten pak může všechno vyřídit sám.

Krok 1: Nový majitel

Jako nový majitel (pronajímatel) nemovitosti podáváte žádost o přepis u zvoleného dodavatele. Žádosti je dnes možné, nejen u velkých dodavatelů energií, podat elektronicky:

Krok 2: Původní majitel

Původní majitel musí podat žádost o ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele. Pokud se mu nechce, stačí, když podepíše plnou moc. V případě úmrtí původního majitele je tady úmrtní list či čestné prohlášení. Většinou je možnost, že tuto povinnost domluvit se s původním majitelem přebere dodavatel energie. Je to skvělá úleva a zrychlení celého procesu.

Krok 3: Smlouva

Nový majitel dostane od vybraného dodavatele návrh smlouvy. Jakmile se dohodnou a návrh podepíše, končí původní smlouva a platí nová.

S koupí nebo pronájmem nového domova máte šanci od začátku si dobře nastavit hospodaření s energiemi, abyste maximálně ušetřili. V současné době je to jedinečná možnost. Zvažte, čím budete vytápět. Máte možnost zapojit tepelné čerpadlo nebo dům doplnit o malou solární elektrárnu? Dobře přemýšlejte, jaké spotřebiče si do nového domova koupíte. Víte, co jsou největší žrouti elektřiny v domácnostech?