Kategorie vozidla M1: Jaké jsou podmínky pro její registraci a provoz? Jak ji změnit nebo zrušit?

přeprava osob

[obsahova-navigace]

Co je to kategorie vozidel?

Pojem kategorie vozidel se v České republice vyskytuje od přelomu milénia. O kategoriích vozidel píše zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel, naposledy tento pojem ale upravila směrnice Evropské unie 2007/46/ES v roce 2015.

Jedná se o označení skupiny silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy jsou to skupiny vozidel se stejnými technickými parametry a kategorie vozidla M1 patří mezi ně.

Věděli jste, že… kategorie vozidla je zapsaná ve velkém technickém průkazu na třetím řádku na zadní straně? Písmeno doprovázené číslem vypadá sice nenápadně, výrazným způsobem ale ovlivňuje život řidiče.

Jaké známe kategorie vozidel?

L

Motorová vozidla s méně než čtyřmi koly

M

Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, která se používají pro dopravu osob

N

Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, která se používají pro dopravu nákladů

O

Přípojná vozidla

S

Pracovní stroje

T

Kolové zemědělské nebo lesnické traktory

C

Pásové zemědělské nebo lesnické traktory

R

Zemědělská a lesnická přípojná vozidla

Z

Ostatní vozidla, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií

kategorie m1 volant

Kategorie vozidla M1

Co znamená kategorie vozidla M? Jedná se o běžné osobní automobily a autobusy. Kategorie se dále dělí na další tři:

  • M1 – vozidla s nejvíce osmi místy k přepravě osob kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
  • M2 – vozidla s více než osmi místy k přepravě osob s nejvyšší přípustnou hmotností nepřesahující 5000 kg
  • M3 – vozidla s více než osmi místy k přepravě osob s nejvyšší přípustnou hmotností přesahující 5000 kg

Další podkategorie a víceúčelové vozidlo

Kategorie vozidla M1 popisuje také víceúčelová vozidla. Myslí se jimi typ karoserie, která slouží k přepravě osob nebo nákladu v jediném oddělení vozidla. Obvykle jde o malé, často elektrické, automobily s jedním místem pro řidiče a nákladovým prostorem.

Vedle třech hlavních kategorií označuje evropská legislativa také kategorie vozidla M1G, M2G a M3G. Stejně jako u kategorie N se jedná o terénní vozidla – typicky například Land Rover Discovery nebo třídveřová Lada Niva.

Proč o tom vůbec mluvíme?

Možná si teď říkáte, proč jsme vás zahrnuli zákony, čísly a daty, které k řízení a dopravnímu provozu nepotřebujete. Nezáleží na tom, zda řídíte osobní nebo nákladní automobil. Důležité je to, na co mám řidičské oprávnění.

To ale není tak úplně pravda. Kategorie vozidla do provozu na silnicích, respektive do řidičského života, promlouvá výraznější měrou, než byste na první pohled řekli – a to zejména ve vztahu k jí nejbližší kategorii vozidel N1.

Tip! Ať už registrujete, provozujete, měníte nebo rušíte kategorii vozidla M1, jedno je jasné – potřebujete spolehlivé povinné ručení. S naším srovnávačem můžete najít ideální poměr ceny a parametrů, který vyhovuje vašim specifickým potřebám. Ušetřete čas a peníze tím, že najdete tu nejlepší nabídku.

Porovnej povinná ručení

černý transfer

Rozdíl mezi kategorií vozidel M1 a N1

Kategorie vozidel N označuje nákladní vozidla – tedy vozidla určená k přepravě nákladu. N1 jsou přitom vozidla do přípustné hmotnosti 3500 kg. A zda nastává ten háček. Kategorie vozidla M1 se od N1 liší jen způsobem užívání.

Toho bylo v minulosti zneužíváno

Podnikatelé přepisovali vozidla kategorie M1 na N1. Mělo to jasný záměr. Přepisem vozidla se zbavili daně z přidané hodnoty, která činí přibližně pětinu hodnoty vozu.

V praxi to znamenalo, že do běžné Škody Octavia přidali mřížku oddělující řidiče od nákladu a zažádali o přestavbu vozu. Příslušný úřad jim vyhověl a do technického průkazu zapsal pro ně výhodnější kategorii.

Co je pro jednoho výhodné, znamená pro druhého opak

Takto přepsané auto podnikatel prodal nic netušící rodině nebo seniorovi. Provoz nákladního vozidla s sebou ale jistá specifika.

  • Zákaz vjezdu nákladních automobilů podle značky B4
  • Zákaz vjezdu do obytných zón (vyjma zásobování)
  • Dražší povinné ručení a havarijní pojištění

Většina pojišťoven nabízí povinné ručení a havarijní pojištění na obě kategorie vozidel. Jedním z kritérií výpočtu ceny povinného ručení a havarijního pojištění je ale kategorie vozidla a způsob užití – a ten je u nákladních vozidel jiný než u běžného osobáku, což pojišťovny zohledňují vyšší cenou.

Přestavba z kategorie N1 na M1

Jediná možnost, jak se z toho dostat ven, je přestavba vozidla. Jednoduché odstranění přepážky mezi řidičem a zbytkem vozidla ale nestačí. Jak je to v dopravě běžné, tak jednoduché to nebude.

Kategorie vozidla M1 musí být zapsána v technickém průkazu. A zde nastává byrokratické kolečko. Prosté sundání mřížky nestačí. Musí ji schválit osoba nebo subjekt, která má od Ministerstva dopravy rozšířené povolení pro schvalování přestaveb vozidel.

Kategorie vozidla M1 – žádost o přestavbu vozidla

Obvykle se jedná o STK, která vám vydají potvrzení o schválení přestavby. S ním a dalšími dokumenty se vydáte na obecní úřad s rozšířenou působností, kde podáte Žádost o přestavbu vozidla. S sebou si na úřad vezměte:

  • podrobný popis přestavby osobního vozidla,
  • návrh na změnu technických údajů zapsaných v technickém průkazu,
  • technický protokol vydaný zkušební stanicí (STK).

Při kladném vyřízení do velkého technického průkazu zapíšou novou kategorii vozidla, tentokrát již M1. Po byrokratickém kolečku se tedy stáváte majiteli nikoliv nákladního, ale osobního vozidla.

Kategorie vozidla M1 je na první pohled nenápadná položka v technickém průkazu. Jestliže se ale na stejném místě nachází cokoliv jiného, máte zaděláno na problém. Při nákupu vozidla si proto dejte pozor, zda kupujete osobní nebo nákladní vozidlo.