Jak správně postupovat při odstoupení od kupní smlouvy auta? 3 nejčastější důvody

odstoupení od kupní smlouvy auta

[obsahova-navigace]

Nákup ojetého automobilu někdo považuje za hazard. Rozhodně kolem něj panuje mnoho mýtů a polopravd. Jisté je to, že se u ojetého automobilu musí počítat s nějakými závadami, škrábanci a opotřebením. Obvyklé opotřebení nepatří do kategorie vad, které jsou důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy auta.

Odstoupení od kupní smlouvy auta

Při prodeji auta má prodejce povinnost informovat kupujícího o všech vadách, o kterých ví. Detaily odstoupení od kupní smlouvy auta najdete v občanském zákoně č. 89/2012 Sb. Ten rozděluje vady na podstatné a nepodstatné.

Odstoupení od kupní smlouvy auta je možné v těchto případech:

  • Zakoupený vůz má podstatnou vadu, která trvale znemožňuje použití vozidla k účelu, pro jaký byl pořízen, a o této vadě jste nebyli prodejcem informování. V případě podstatných vad (§ 2106) má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ihned bez nutnosti požadování slevy nebo opravy.
  • U nepodstatné vady (§ 2107) smí kupující požadovat její odstranění. Pokud se prodávajícímu nepodaří odstranit tuto vadu do 30 dnů od přijetí reklamace a jde podle zákona o vadu neodstranitelnou, může odstoupit od smlouvy. Stejně tak je možné odstoupit, pokud prodávající odmítne vadu odstranit nebo poskytnout slevu.
  • Stejně jako při klasických nákupech v eshopech i při koupi auta se na obchody uzavřené mimo obchodní prostory vztahuje klasická 14denní lhůta na odstoupení po převzetí bez udání důvodu. Podstatné je datum převzetí zboží nikoliv podpisu smlouvy.

V případě koupě ojetého automobilu se vada se musí projevit maximálně do 6 měsíců od převzetí automobilu. Jen v takovém případě je možné přiznat odpovědnost za vadu prodejci. Má se ze zákona za to, že vada existovala už při převzetí automobilu.

Důkazní břemeno při nákupu ojetého vozidla

Pokud autobazar tvrdí, že vada vznikla až po předání, musí tuto skutečnost dokázat. Pokud to není možné, nese odpovědnost on. Také není relevantní informace ve smlouvě, že se kupující seznámil se stavem vozidla. Důkazní břemeno je jednoznačně na prodávajícím. Po uplynutí lhůty 6 měsíců se situace už mění a důkazní břemeno je na straně kupujícího. Pokud je ale prodávajícím fyzická osoba, je důkazní povinnost vždy na kupujícím. V takovém případě je důležité nechat si vypracovat znalecký posudek na vadu.

Nárok na odstoupení od smlouvy máte také v případě, že se vada po reklamaci objevila opakovaně anebo je vad více. Odstoupení od kupní smlouvy auta je možné např. pokud zjistíte, že má automobil na tachometru stočené kilometry.

kupní smlouva na auto

Postup odstoupení od kupní smlouvy

Pokud se na automobilu objevila skrytá vada, neopravujte ji. Vozidlo musí zůstat v původním stavu. Předejte ho technikovi k prověření a evidenci vady.

  1. Nechte si servisem vystavit potvrzení o vadě, ideálně odborný posudek.
  2. Informujte prodávajícího, že se na vozidle objevila skrytá vada a přiložte kopii posudku. Uveďte datum koupě, číslo kupní smlouvy.
  3. Pokud jde o vadu podstatnou, kvůli které nemůžete vozidlo používat, přiložte také rovnou písemné odstoupení od smlouvy.
  4. Pokud autobazar vadu uzná, sepište s ním reklamaci. Od této chvíle běží 30denní lhůta na její odstranění. V reklamačním protokolu by měl být uveden způsob odstranění vady.
  5. Pokud bazar reklamaci neuznal, můžete se obrátit na soud.

Tip! Pořídili jste si nový automobil? Nezapomeňte, že k novému autu patří i spolehlivé povinné ručení. S naším srovnávačem najdete ideální poměr ceny a parametrů, který vám poskytne klid v případě nečekaných událostí.

Porovnej si povinná ručení

Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy na auto?

Jsou samozřejmě i situace, kdy se nemá smysl obracet s vadami na prodávajícího. Jde o tyto případy:

  • Vady jsou specifikovány v předávacím protokolu nebo ve smlouvě, kterou jste vzájemně odsouhlasili. Kupující vás o těchto vadách informoval a případně vám za ně poskytl slevu.
  • Vady odpovídající stáří vozidla, míře používání a jeho opotřebení. Pokud se porouchá u vozidla součást, která je u tohoto typu standardně na konci životního cyklu, nic s tím nenaděláte. Pokud výrobce doporučuje měnit po každých 150.000 kilometrech určitou součástku, a vám se při 200.000 kilometrech poprvé porouchá, pak se na ni nijak nevztahuje možnost odstoupit od kupní smlouvy.

odstoupení od smlouvy

Nové auto – odstoupení od smlouvy

Dosud jsme řešili otázku ojetého automobilu. I nové auto mohou postihnout vady. Jakožto běžný spotřebitel, nepodnikatel, máte na auto 24 měsíců záruku. Ta se týká všech vad, tedy nejen těch skrytých.

Prodávající v době předání potvrzuje, že má vozidlo stanovené vlastnosti, hodí se k uvedenému účelu a že vozidlo odpovídá jakostí i provedením. Z toho vyplývá, že se kupující může ozvat třeba i v případě, že kupoval vozidlo vhodné pro umístění 3 autosedaček na zadní sedadla, prodávající mu tuto informaci poskytl a odsouhlasil, ale ve skutečnosti se ukáže řešení jako neproveditelné.

Obecně se doporučuje po koupi ojetého automobilu rovnou zamířit do servisu a nechat vozidlo odborně prohlédnout. Bez ohledu na to, zda má vozidlo vady, budete ho používat, nebo zvažujete odstoupení od kupní smlouvy auta, pro vás jako majitele platí povinnost mít uzavřené povinné ručení.