Jak se používá blinkr v různých zemích? Srovnání pravidel a zvyklostí

jak používat blinkr

[obsahova-navigace]

Dávat blinkr, když opouštím hlavní silnici bez ohledu na tvar křižovatky? Nebo blikat, když měním směr? Je lepší při přejíždění z pruhů dávat směrová světla v předstihu nebo až těsně před manévrem? A jak používat blinkry na kruhových objezdech? Při najíždění, po dobu jízdy, nebo až při opouštění? A jaké rozdíly panují napříč zeměmi? Otázek je mnoho, řešení je přitom snadné.

blinkr

Správně použitý blink umožní řidičům odhadnout záměr ostatních. Podle toho se přizpůsobí, změní svou jízdu, udělají třeba více místa na připojení. Jak zapnout blinkr se učí už v autoškole. Nepoužití blinkru u zkoušky z autoškoly znamená jistou cestu k dalšímu pokusu o řidičák. Dobře se s páčkou vlevo pod volantem seznamte a používejte ji tak, jak vás v autoškole naučí.

Křižovatky s hlavní silnicí do zatáčky

Křižovatky, které nemají hlavní silnici vedenou přímo rovně, ale do zatáčky, jsou pro mnohé řidiče oříškem. Kdy dávat blinkr na hlavní je kámen úrazu i pro pravidelné řidiče. První riziko nastává ve chvíli, kdy si musíte uvědomit, že hlavní nepokračuje rovně a musíte se soustředit na přednosti. V takovou chvíli hrají blinkry důležitou roli.

Věděli jste, že… řidiči často mylně předpokládají, že při jízdě po hlavní silnici nemusí blikat? Správně se ale znamení dává vždy, když měníte směr jízdy. Pokud tedy jedete po hlavní, která zahýbá, dáváte příslušné znamení.

Překážky na silnici a použití blinkru

Pokud u krajnice stojí auto a vy ho budete objíždět, dáváte také znamení o změně směru jízdy. Totéž platí i u menších překážek. Třeba u předjíždění kol nebo objíždění chodců.

Blinkr v těchto situacích občas vynecháváme z lenosti. Žádné auto v dohledu, tak není komu dávat informaci. Blinkry jsou ale důležitý ukazatel i pro chodce na chodníku a cyklisty na stezkách.

Blinkr při změně pruhu

Přejíždění z pruhu do pruhu často provádíme tak, že změnu signalizujeme prakticky až společně s vybočením. Pro přehlednost situace je to nedostatečné.

Blinkr místo toho zapněte včas a před zahájením vybočení. Řidiči se tak vašemu manévru mohou přizpůsobit. Určitě tento krok ocení motorkáři, kteří při jízdě ve městě kličkují v hustém provozu mezi auty. Rychlé vybočení automobilu s blinkrem na poslední chvíli může znamenat nehodu.

Pozor! Blinkr nechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy. Po zařazení do jízdního pruhu už znamení nedává.

Signalizuje se i v odbočovacím pruhu. Pruh který slouží pouze k odbočení nebo připojení je sám o sobě poměrně vypovídající, ale i přesto se v něm musí dát znamení o změně směru.

Použití blinkru na kruhovém objezdu

Nějakou dobu platilo pravidlo, že se při vjíždění na kruhový objezd dává znamení o změně směru jízdy. Ve skutečnosti řidič ale nemá jinou možnost než jet vpravo. Při vjíždění na kruhový objezd se podle současného znění zákona blinkr nedává.

Při vyjíždění z kruhového objezdu dávejte ale blinkr vždy. Pokud se při najíždění na kruhový objezd rozhodnete dát blinkr vpravo, informujete ostatní, že na prvním výjezdu kruháč opouštíte. Ostatním řidičům to pomůže.

Blikačky a varovná znamení

Výstražné znamení dává řidič pokud potřebuje ostatní řidiče upozornit na možné nebezpečí. Typicky jde o případy, kdy musí náhle snížit rychlost nebo rovnou zastavit.

Do těchto situací se nezapočítává parkování tzv. na blikačky. Krátkodobé zastavení v místech, kde to není dovoleno a ostatním vozidlům překáží, se nevyřeší varovnými světly. Auto tam nemá vůbec zastavovat a parkovat. Jiná situace je v případě označení vozidla jako překážky provozu s umístěným výstražným trojúhelníkem.

Tip! Zatímco blinkr signalizuje vaše záměry na cestě, správné povinné ručení chrání vaši budoucnost za volantem. Nezáleží na tom, jestli jedete domů nebo objevujete pravidla v cizině, s naším srovnávačem si můžete být jisti, že najdete nejvýhodnější a nejpraktičtější řešení pro vaši situaci. Buďte připraveni a v bezpečí, kdekoliv řídíte.

Porovnejte si povinná ručení online

blinkr v různých zemích

Co na použití blinkru říká zákon?

Používání blinkrů je zpracované v Silničním zákoně 361/2000 Sb. § 30. Z něj zjednodušeně řečeno vyplývá, že znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat:

  • při změně směru jízdy,
  • vybočování z něho,
  • nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Znamení je potřeba dávat včas před započetím úkonu s ohledem na provoz.

Další případy povinného použití blinkrů

Další povinné použití blinkrů je uvedeno v jednotlivých ustanoveních:

  • Při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.
  • Při objíždění stojícího vozidla, překážky nebo chodce.
  • Při předjíždění vozidla, cyklisty a při zařazování zpět před vozidlo po jeho předjetí.
  • Při zajíždění k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku za účelem zastavení nebo stání. Totéž platí i při vyjíždění od okraje.
  • Při vyjíždění z kruhového objezdu, odbočování na křižovatce nebo na místo mimo pozemní komunikaci.

Znamení o změně směru jízdy můžeme dávat i rukou. Platí to pro vozidla, která nejsou vybavena směrovými světly a v případě poruchy. Znamení ohnutou rukou v lokti označuje odbočení na druhou stranu.

Blinkr a jízda za hranicemi České republiky

V Maďarsku se na kruhovém objezdu dávají blinkry jen při výjezdu. Při vjíždění se nesignalizuje stejně jako u nás.

V Itálii se znamení o změně směru jízdy dává také pomocí klaksonu. V České republice jde o vyjádření agrese a nesouhlasu. Tam jde o běžnou praxi při objíždění chodce, cyklisty.

Na italském kruhovém objezdu signalizujete blinkrem vlevo, že pokračujete v jízdě po kruhovém objezdu. Pravý blinkr použijte až ve chvíli, kdy na nejbližším výjezdu kruhový objezd opouštíte.

Pozor si dejte ve Francii

Lehce stresovat vás mohou kruhové objezdy ve Francii. Pravý blinkr se dává už při vjezdu pokud plánujete kruhový objezd opustit hned na prvním výjezdu. Pokud plánujete jet rovně, blinkr nedáváte a signalizujete prakticky až těsně před výjezdem.

Pokud jedete ve Francii až na poslední výjezd, tedy z pohledu křižovatky doleva, pak najíždíte do levého pruhu a jedete se směrovkou vlevo po dobu jízdy na kruhovém objezdu. Až těsně před výjezdem dáte druhý blinkr a změníte pruhy.

V hustém provozu neznámého prostředí to může být pro české řidiče docela stres, proto pokud pojedete kruhovým objezdem v pravém pruhu, objedete celý kruhový objezd a blinkr dáte až na výjezd stejně jako u nás, nic tím nezkazíte. Dělají to tak i místní.

Pravidla v Evropě jsou více méně stejná. Reálné zkušenosti třeba v Řecku jsou ale jiné. Často se jezdí bez dávání znamení při předjíždění nebo vyhýbání překážkám. Proto buďte v zahraničí obzvlášť opatrní a pro klid si sjednejte také krátkodobé havarijní pojištění.