10 nejčastějších omylů řidičů při dávání přednosti zprava

omyly při přednosti zprava

[obsahova-navigace]

V tomto článku se podíváme na deset nejčastějších chyb řidičů spojených s předností zprava a přiblížíme si, kdy ji dávat a kdy se naopak nedává.

Omyl 1: Pravidlo pravé ruky platí všude bez výjimky

Řada řidičů se domnívá, že pravidlo pravé ruky platí naprosto všude. Tak to ale není. Je sice pravdou, že ve většině případů by se řidiči opravdu měli řídit touto předností, ale existují i situace, kdy je potřeba si dávat pozor na přijíždějící vozidla z obou stran. Tyto situace si přiblížíme v dalších odstavcích.

Omyl 2: Přednost zprava je nadřazená dopravním značkám

K nehodě může velmi snadno dojít v případě, kdy se řidiči řídí pravidlem pravé ruky bez ohledu na to, co říkají dopravní značky. Vždy je třeba na silnicích a křižovatkách myslet na to, že dopravní značky mají přednost nad pravidlem pravé ruky. Pokud jsou silnice a křižovatky vybaveny značkami, řiďte se jimi.

přednost zprava omyly

Omyl 3: Nedání přednosti na parkovišti

Častou příčinou nabouraných nebo poškrábaných aut na parkovišti je nedání přednosti. Je ale třeba myslet na to, že i na parkovištích platí přednost zprava. Tedy za předpokladu, že přednost při výjezdu z parkoviště není jinak upravená dopravním značením. Na většině parkovišť se však dopravní značky nenacházejí.

Omyl 4: Nedání přednosti všem vozidlům při výjezdu z obytné zóny

Pokud projíždíte obytnou zónou, je dobré vědět, že přímo v obytné zóně pravidlo pravé ruky platí. Přednost zprava však přestává platit při výjezdu z obytné zóny na hlavní silnici. V tomto případě je třeba dát přednost nejen všem autům přijíždějícím po pravé ruce, ale i všem ostatním vozidlům.

Tip! Deset nejčastějších omylů při dávání přednosti zprava může být pro řidiče drahým ponaučením. Nechte tyto chyby na ostatních a pojistěte se proti následkům s havarijním pojištěním, které vám poskytne jistotu v každé situaci.

Nejvýhodnější havarijní pojištění

Omyl 5: Nedání přednosti zprava na dálnici

Chybou s velmi vážnými následky může být nedání přednosti zprava na dálnici. I tam totiž platí přednost zprava. Na dálnici o třech jízdních pruzích má vždy přednost řidič, který jede z pravého pruhu do levého.

Při jízdě na dálnicích také stejně jako na jiných silnicích platí, že mají auta jezdit v pravém pruhu a levý pruh by řidiči měli používat jen v případě, že je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Omyl 6: Neznalost pravidel zipování

Jak je to vlastně s předností při takzvaném zipování, tedy v situaci, kdy se více pruhů sjíždí do jednoho? Mají zde přednost všechna auta jedoucí zprava? Ne. Princip zipování je velmi jednoduchý, auta by měla jet střídavě, tedy jednou zprava, poté zleva a pak zase zprava a zleva.

Omyl 7: Přednost zprava platí i v připojovacích pruzích

Dalším případem, kde přednost zprava neplatí, jsou připojovací pruhy. V případě připojovacích pruhů dávají přednost ostatním automobilům řidiči, kteří se napojují do připojovacího pruhu.

přednost zprava

Omyl 8: Přednost zprava se vztahuje pouze na řidiče automobilů

V souvislosti s předností je také třeba říci, že přednost zprava je nutné dát nejen ostatním řidičům aut, ale i cyklistům, motocyklistům a také jezdcům na zvířatech a v neposlední řadě skupině chodců nebo průvodcům stáda zvířat.

Omyl 9: Přednost zprava neplatí na polních a lesních cestách

Můžete si mimo hlavní silnice jezdit, jak se vám zlíbí? Ne. Přednost zprava se totiž nevztahuje pouze na zpevněné cesty, ale také na polní cesty, cesty mezi zahrádkami nebo areály firem apod.

Omyl 10: Kruhových objezdů se vůbec netýká

Ve většině případů jsou kruhové objezdy spojené s dopravní značkou „kruhový objezd“ a dalšími značkami, které upravují přednost v jízdě. Ojediněle se však může stát, že na kruhovém objezdu značky chybí. V tom případě by přednost zprava platila i na „kruháči“.

I přesto, že je pravidlo pravé ruky jedním z nejzákladnějších pravidel silničního provozu, stále v něm řada řidičů chybuje. Doufáme, že vám náš článek lépe objasnil, jak přednost zprava funguje a na co dát pozor.