Kodex mobility klientů

Kodex mobility klientů – soubor principů pro změnu banky, který má za cíl usnadnit přechod klientům mezi bankami. Každá banka, která se řídí tímto kodexem, nabízí podporu a pomoc klientům při změně banky k jejich instituci. Za klienta vyřídí administrativu počínaje nahlášením změny banky, změny trvalých příkazů.