Dlužník

Dlužník – osoba, která je povinna na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku včetně úroků.