PIN

PIN (Personal identification number) – bezpečností identifikační číslo, díky kterému se můžeme prokázat pro používání platebních karet, mobilu, atd. Nejčastěji se jedná o čtyřmístné číslo, které musíme zadat při použití předmětu. Pokud PIN neznáme nemůže předmět použít. Pro bezpečnost jsou povoleny zpravidla tři pokusy, pak se předmět zablokuje.