Úrok – spořící účet

Úrok – peněžitá odměna za vypůjčení peněz. Např. věřitel půjčí určitou částku dlužníkovi, ten částku v dané době vrátí, ale s tím i určité navýšení čili úrok. Je projevem časové preference.