Co se stane s naspořenými prostředky v případě úmrtí ve fázi spoření?

V případě úmrtí účastníka v době trvání smlouvy o důchodovém spoření se jeho prostředky u penzijní společnosti stávají předmětem dědictví. Vypláceny budou primárně formou důchodových nároků ve II. pilíři:

  • Je-li dědic starší 18 let a je současně účastníkem důchodového spoření, budou prostředky odpovídající jeho dědickému podílu převedeny na jeho osobní důchodový účet u penzijní společnosti, s níž má uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření.
  • Jedná-li se však o zletilého dědice, který není účastníkem důchodového spoření, budou mu prostředky odpovídající jeho dědickému podílu vyplaceny přímo.
  • Je-li dědic mladší 18 let, použijí se prostředky odpovídající dědickému podílu na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu podle zákona o důchodovém spoření. Tento sirotčí důchod vyplácí pojišťovna s příslušným oprávněním zvolená zákonným zástupcem nebo soudem stanoveným opatrovníkem, a to po dobu 5 let.

Je třeba zdůraznit, že účast ve II. pilíři nemá vliv na vyplácení pozůstalostního důchodu z I. pilíře. Jinými slovy, účastí ve
II. pilíři, nebude ovlivněna výše vdovského, ani vdoveckého důchodu.

Další často kladené otázky