Kde účastník získá základní informace o fondech II. pilíře?

Penzijní společnost je dále povinna poskytnout veřejnosti ve srozumitelné podobě dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky systému důchodového spoření včetně důsledků spojených s účastenstvím na tomto systému a stručné základní charakteristiky nabízených důchodových fondů. Tyto informace jsou nezbytné pro účastníky k odpovědnému posouzení svého účastenství v systému důchodového spoření a povahy a rizik důchodových fondů, které jsou jim nabízeny. Dokument má název Sdělení klíčových informací pro účastníky.

Další často kladené otázky