Jak se bude týkat prostředků účastníka z II. pilíře případná exekuce?

Prostředky účastníka důchodového spoření nelze postihnout exekucí po dobu tzv. spořící fáze. Jinými slovy v důchodových fondech spravovaných penzijními společnostmi nelze prostředky účastníka postihnout exekucí.

V tzv. výplatní fázi, kdy je důchod vyplácen pojišťovnou na základě pojistné smlouvy, lze provést exekuci přikázáním pohledávky, Jednotlivé splatné splátky důchodu, které pojišťovna vyplácí, do exekuce do výše částky uvedené v exekučním příkazu spadají. 

Další často kladené otázky