Může se dobrovolný plátce důchodového pojištění účastnit II. pilíře?

Jsou to osoby evidované na Úřadu práce, studenti, osoby výdělečně činné v cizině, dobrovolníci podle zvláštního předpisu, osoby pracující v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, osoby vykonávající funkci poslance EU nebo osoby pobývající v cizině s manželem, který působí v diplomatických službách ČR.

I tyto osoby mohou vstoupit do II. pilíře důchodové reformy a stát se účastníky důchodového spoření. Správu pojistného na důchodové spoření těchto osob budou zajišťovat orgány České správy sociálního zabezpečení. Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která je účastna i důchodového spoření, je povinna při podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění uvést, že je účastna také důchodového spoření.

Další často kladené otázky