Změny v roce 2018 — co ovlivní vaše osobní finance?

změny v roce 2018

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo příjemce některého ze státních důchodů, určitě vás zajímá, zda si v tomto roce finančně polepšíte. Které změny v roce 2018 se dotknou vaší peněženky?

Mění se nejen číslo v letopočtu, ale rovněž řada pravidel v daňovém a důchodovém systému. Vy však nemusíte dlouze prohledávat internet, srozumitelný přehled všech důležitých změn pro nový rok najdete zde.

Zvýšení minimální mzdy

Česká ekonomika prosperuje, firmy expandují a potýkají se s nedostatkem pracovníků. I z tohoto důvodu se vláda rozhodla, že české obyvatelstvo už nebude pracovat za almužnu a rozhodla se navýšit minimální mzdu. Od 1. 1. 2018 se minimální mzda zvyšuje z 11 000 Kč na 12 200 Kč. V přepočtu na hodinový tarif se jedná o zvýšení z 66 Kč na 73,2 Kč.

Tato změna se dotkne nejen nejnižších příjmových skupin, ale i ostatních zaměstnaců. Spolu s minimální mzdou se zvyšují i nejnižší zaručené úrovně mzdy. Jedná se o minimální částku, kterou musí pracovníci určitých profesí za svou práci dostat. Profese jsou rozděleny na osm skupin. Například do páté skupiny patří IT správci, účetní, učitelé v mateřské škole či administrativní pracovníci a jejich minimální odměna by v roce 2018 měla být ve výši alespoň 18 100 Kč.

změny v roce 2018

Zvýšení důchodů

Finančně si polepší rovněž senioři a pobírači dalších státních důchodů. Těm, kteří mají od státu nárok na starobní, invalidní, sirotčí, vdovský či jiný důchod, se zvýší příjem od státu o necelou pětistovku. Například starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra se zvyšuje z 2550 Kč na 2700 Kč a procentní se navýší o 3,5%.

Štědřejší rodičovský příspěvek

Mezi další změny v roce 2018 patří nová pravidla pro rodičovský příspěvek. Stát zvýhodní rodiče, kteří se chtějí po narození dítěte vrátit dříve do práce, nebo se jim narodí dvojčata či trojčata.

Suma rodičovského příspěvku ve výši 220 tisíc korun se nezvyšuje, ovšem mění se pravidla pro její využití. Matka či otec si bude moct zvolit, zda si rodičovskou dovolenou vybere v delší době, či si ji zkrátí na 6 měsíců.

Stát rovněž uznal, že narození dvojčat či trojčat je finančně náročnou situací, proto se rozhodl takovým rodinám po peněžní stránce přilepšit. Nově se rodičovský příspěvek pro rodiny s dvojčaty či trojčaty navyšuje ze současných 220 tisíc na 330 tisíc korun.

Nově bude zavedena otcovská poporodní péče. V platnost by měla vejít v první polovině roku 2018. Nárok na její čerpání budou mít otcové, kteří splňují dostatečně dlouhou dobu účasti na nemocenském pojištění, tzn. tři měsíce bez přerušení. Otcovská dovolená bude v délce jednoho týdne a otci bude vypláceno 70% z vyměřovacího základu mzdy.

Daňové zvýhodnění na děti

Nejen rodiče čerstvě narozených dětí, ale i starších potomků si přijdou k více penězům díky vyššímu daňovému zvýhodnění. Pocítí jej menší rodiny, i ty s větším počtem dětí. Oproti roku 2017 bude zvýhodněno i první dítě – nově je daňové zvýhodnění vyšší o 150 Kč, tedy ze současných 1117 Kč na 1267 Kč měsíčně. Rovněž porostou částky i pro druhé a třetí dítě – u druhého dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění o 2400 Kč ročně a u třetího a dalšího potomka je to o 3600 Kč.

změny v roce 2018

Přídavky na děti

Mezi další změny v roce 2018, které se dotknou rodinného rozpočtu, patří nová pravidla pro přídavky na děti. Přídavek bude vyšší a dostane jej více rodin. Zatímco v roce 2017 byla tato sociální dávka dostupná pouze rodinám, jejichž příjmy nejsou vyšší než 2,4 násobek životního minima, od nového roku si na ni sáhnou i rodiny, dosahující příjmů 2,7 násobků životního minima. Rovněž bude nově existovat možnost využít vyššího příspěvku, a to až o 300 Kč měsíčně. Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů pracoval.

Ostatní daňové změny

Nad dalšími daňovými novinkami zajásají i lidé, vydělávající si prostřednictvím dohod o pracovní činnosti. Doposud museli podávat daňové přiznání bez ohledu na výši výdělku. Od roku 2018 však lidé, jejichž odměna z dohod o pracovní činnosti nepřesáhne 2500 Kč měsíčně, budou této povinnosti zproštěni a tento výdělek bude zdaněn srážkovou daní. Toto pravidlo ocení především lidé, kteří si ke svému pracovnímu poměru přivydělávají nějakou vedlejší činností.

Nová pravidla budou platit pro OSVČ, kteří uplatňují výdaje paušálem. Maximálni strop ročního příjmu, ze kterého si podnikatelé budou moct počítat slevu na manželku a děti, se snižuje ze dvou na jeden milion Kč.

Zaměstnanci i OSVČ mají nárok na daňový bonus. Tzn. je-li daňové zvýhodnění vyšší, než vypočtená daň, povinnost zaplatit daň nevzniká a část peněz se  naopak vrací. Od roku 2018 budou daňové bonusy omezeny poplatník už nebude moct obdržet bonus z pasivních příjmů (kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu), ale pouze ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.

Lepší podmínky pro ty, kteří pečují o člena rodiny

Život je nevyzpytatelný a každému se může stát, že vlivem nepříznivé zdravotní situace zůstane odkázaný na péči jiného člena rodiny. Nově se prodlužuje doba, po kterou může pečující pobírat ošetřovné. Od 1. 6. 2018 to bude 90 dní. Podle nových pravidel může být ošetřujícím i člen z širšího rodinného kruhu.

změny v roce 2018