Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení – co teď dělat?

povinné ručení

[obsahova-navigace]

Máte-li auto, povinné ručení platit opravdu musíte. Vozidlo uvedené v registru vozidel musí mít povinné ručení. Povinnost stanovuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je to vaše základní ochrana při používání vozidla a při nečekaných událostech, ke kterým může dojít. Pojištění je možné sjednat na dobu neurčitou, ale i neurčitou. Podle typu smlouvy pak závisí, jak jednat, pokud před sebou máte problém “zapomněl jsem zaplatit povinné ručení”.

asistenční služba

Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení u smlouvy na dobu určitou

Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistník bývá obvykle povinen uhradit jednorázové pojistné již při uzavření pojistné smlouvy. Povinné ručení na dobu určitou nabízejí jen některé pojišťovny. Jedná se např. o krátkodobá pojištění, které pojišťovny nabízejí i na dobu 14 dnů.

Před koncem platnosti smlouvy vás pojišťovna nejspíš osloví s novou nabídkou. Pokud pojistitel neobdrží vaši platbu, na další období se smlouva už neprodlouží a smlouva v takovou chvíli končí a vy jste v tu chvíli nechránění povinným ručením.

Tip! Povinné ručení si můžete pořídit do 5 minut online! Stačí zadat jen několik údajů o vašem vozidle:

povinné ručení od 1009 Kč

autonehoda

Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení u smlouvy na dobu neurčitou

Většina smluv je uzavřena na dobu neurčitou s pojistným obdobím v délce trvání jednoho roku. Platbu za pojistné je možné rozložit na několik splátek. V takovém případě už je šance, že zapomenete na úhradu, o poznání větší.

Pokud smlouvu nevypovíte před koncem pojistného období, prodlužuje se automaticky o další období. Pojišťovna vám před koncem pojistného období zašle nové podmínky, nesouhlas je potřeba vyjádřit v uvedené lhůtě. Jinak se má za to, že vše běží dále. Pokud jste však hned po sjednání pojistného nezaplatili ani jednou za povinné ručení, vaše pojištění se tím zcela ruší.

Dobrá zpráva je, že pojistka zůstává v platnosti i když jste zapomněl zaplatit povinné ručení, pokud jste zaplatili aspoň část vašeho povinného ručení. Pokud si chybu uvědomíte v řádu několika dnů a provedete úhradu, nevzniká žádný problém. Smlouva bude platná v souladu s uvedeným pojistným obdobím.

Pokud vás ale bude kontrolovat policie a vy nebudete mít platný doklad o uhrazeném povinném ručení, čeká vás pokuta na místě do 2 000 Kč.

upomínky

Upomínka od pojišťovny

Pokud se vám platba zcela vykouřila z hlavy a zapomněl jste zaplatit povinné ručení, pojišťovna vám pošle upomínku. Pokud platbu poté hned provedete, nebude ani v takovém případě problém. Smlouva bude běžet v pořádku dál. Druhá a další upomínka už u většiny pojišťoven znamená minimálně nutnost uhradit penále za zaslání upomínky.

V závislosti na nastavení smlouvy může pojišťovna požadovat úhradu úroku z prodlení. Na smlouvě také závisí, zda dostanete nebo nedostanete odškodnění po srážce způsobené vaší chybou. V některých případech může být výplata podmíněná úhradou nedoplatků. A v neposlední řadě neplacení pojistného může znamenat zápis v rejstříku dlužníků. Pokud nereagujete ani na poslední upomínku, vaše povinné ručení bude zrušeno. Dluhy a neuhrazené pojistné do té doby po vás ale pojišťovna bude vymáhat.

Tip! Nezapomínejte že tu je i havarijní pojištění vozidla. Na rozdíl od povinného ručení vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na vašem vlastním vozidle.

Najděte nejvýhodnější havarijní pojištění

hlášení autonehody

Statistiky ČKP

Ke konci roku 2020 bylo v České republice podle evidence České kanceláře pojistitelů (ČKP) téměř 8,5 milionů pojištěných vozidel. Nepojištěných vozidel bylo 161 000. Ročně je způsobeno okolo 3 000 nepojištěných škod v úhrnu za více než 400 milionů korun. Právě tyto nehody a újmy na majetku a zdraví jsou hrazeny z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Pokud nabouráte nepojištěným vozidlem, jdou veškeré škody za vámi. Druhé straně je v případě vašeho zavinění hradí ČKP, ale bude je vymáhat po vás.

prodej auta

Zbytečné chyby

Při dobíhání platnosti povinného ručení dělají majitelé vozidel dvě základní chyby. Jaké?

  • Pokud plánujete odstavit vozidlo, které nepoužíváte a používat ho nebudete, nestačí jen nechat doběhnout stávající povinné ručení. Došlo by totiž k jeho automatickému prodloužení. Dejte raději značky do depozitu, nechejte vozidlo ho vyřadit z registru vozidel a oznamte pojišťovně ukončení smlouvy.
  • Při prodeji automobilu také nezapomeňte zrušit povinné ručení. Nestačí, že jej pouze přestanete platit. Pořád by vás za neplacení čekalo doplacení pojišťovně, nebo úhrada úroků z prodlení. Povinné ručení můžete v takovém případě společně s autem převést na nového majitele, nebo ho zcela zrušit.

Neplatit povinné ručení se prostě nevyplácí. Drobné pochybení vás nemusí stresovat. Chybu stačí napravit úhradou. Dlouhodobé nehrazení už je ale problém. Lepší je vybrat si hned v úvodu dobré pojištění u kvalitní pojišťovny, u které pak nebudete u prodloužení pojištění překvapeni z vysoké částky.