Věřitel – spořící účet

Věřitel – osoba, která má právo požadovat uhrazení dluhu po dlužníkovi.